Gıda Ambalajı

Plastik Gıda Ambalajı Ve Yeni Ambalajlama Trendleri, Gıda ambalajı nedir? Neden kullanılır?

Aktif ambalaj ve akıllı ambalaj gibi isimler de verdiği yeni sistemler yavaş yavaş raflarda yerlerini alıyor. Eskiden toza, kire, dökülmeye, çarpmaya karşı pasif bir koruyucu vazifiyeti gören ambalajlar bundan sonra besinlerin korunmasında aktif rol alıyor, akıllı ambalajlar ürünün halinu, depolama ve taşıma esnasındaki koşulları izliyor. Raf ömrünü uzatan, tazeliği izleyen, ürünün hali ile ilgili bilgi veren aktif ve akıllı ambalajlar besinlerin güvenilirliğini artırıyor.

Günümüzde neme duyarlı ürünlerin paketlerinde nem tutucu poşetler görebiliyoruz. Ortamdaki çok nemin alınması hem besinin yapısını koruyor, hem mikropların üremesini engelliyor. Benzer şekilde ortamdaki oksijeni tutarak oksitlenmeyi ve mikrobik üremeyi engel olan ambalaj gereçleri de mevcut.

Uzun vakitdir yapılan bir diğer metot modifiye atmosfer metodu. Bu paketleme metodunda ambalajın amacıyladeki hava kimyasal tepkimeye girmeyen gazlarla değiştirilerek ürünlerin korunması sağlanıyor. Yakın vakitte uygulanmaya başlayan yeni modifiye atmosfer tekniklerinde ise aktif kimyasal tepkimeler yardımıyla ambalajın amacıyladeki ortamın raf ömrü vakitsince değişmemesi sağlanabiliyor.

Gıda ambalajı nedir? Neden kullanılır?

Ambalaj atığı olmadan ‘kendi kabınla alışveriş’ devresi başladı!

Yeni yapılan yöntemlerden biri de ambalajlarda sıcaklığa göre renk değiştiren boyalar kullanılması. Belli bir sıcaklık aşıldığında kalıcı olarak renk değiştiren bu boyalar besinin taşıma, depolama esnasında ya da rafta kaldı vakit vakitsince bozulmasına sebep olabilecek koşullarla karşılaşıp karşılaşmadığını gösteriyor.

Gıdaların fabrika çıkışından tüketiciye ulaşana kadar geçirdiği evrelerin izlenmesi amacıyla radyo frekansı tanımlama çipleri kullanılabiliyor. Bu çipler yardımıyla ürünlerin taşınması esnasında maruz kaldıkları sıcaklıklar ve diğer diğer akıllı ambalaj bulgular de edinilebiliyor.

Giderek yaygınlaşan mikrodalga fırın tüketimi da yeni ambalajlama tekniklerini yanında getiriyor: Hazır besinlerin ambalajları içerisine eklenen metal filmlerle ürünün yüzeyinin kızarması sağlanırken, hazır öğün paketlerinde çevresel koruyucu kaplamalar yardımıyla ana yemek ısınırken, tatlı soğuk kalabiliyor.

error: Content is protected !!