800 ml Plastik Gıda Ambalajı

Gıda ambalajının esas fonksiyonu gıdayı bulaşanlara karşı korumak olmakla
birlikte, ambalaj maddesi doğru seçilmediği takdirde gıda kimyasal maddelerle
bulaşabilmektedir.

Ambalaj malzemesinden gıdaya kimyasal madde geçişi gıda güvenliği ve kalitesi
açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Gıda ambalajı ile gıda arasında meydana gelebilecek tepkimeleri engellemek
ürün kalitesinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Gıda ambalajı, migrasyona izin vermeyecek yapıda olmalıdır.

Gıda Ambalajlarında Migrasyon
Gıda ve gıda ambalajı arasında iki farklı olay gerçekleşmektedir.

1- Gıdada bulunan bileşenlerin ambalaja geçmesi:

Bu bileşenlerin başında aroma ve yağ maddeleri gelmektedir.

Bu bileşenlerin ambalaja geçmesi sonucu üründe istenilmeyen tat ve aroma
meydana gelebilmektedir.

2-Ambalajdan gıdaya bazı maddelerin geçişi :

Bu olaya migrasyon, migrasyon sonucu gıdaya geçen maddelere ise migrant
denilmektedir.

Gıda Ambalajlarında Migrasyon
Migrasyon, spesifik koşullar altında, kullanım ve depolama sırasında gıda
ambalajından gıdaya kimyasalların kütle transferi olarak tanımlanabilir.

Ambalajdan gıdaya geçen bu maddeler tat ve aroma kayıplarına neden olduğu
gibi önemli sağlık problemlerine de neden olabilmektedir.

Gıdanın üretim, dağıtım, satış ve tüketim aşamalarının her birinde kimyasal
migrasyon olasılığının farkında olunmalı ve en aza indirilmesi sağlanmalıdır.

Gıdalar ambalaj içersinde uzun süre kalabildiğinden kimyasal geçiş kaynağı
olarak en fazla ambalajlar görülmektedir.

Gıda Ambalajlarında Migrasyon
Toplam Migrasyon :Ambalaj maddesinden gıdaya geçen maddelerin
toplam miktarıdır.

Spesifik Migrasyon: Ambalaj maddesinin bir ögesi olan bir veya daha
fazla maddenin (monomerler vb.) gıda maddesine geçişini ifade
etmektedir.

Ambalaj maddesi ve gıda arasındaki kimyasal migrasyon miktarını ve
cinsi belirlenirken gıdayı simüle eden sıvı cinsinin doğru seçilmesine
dikkat edilmelidir.

Migrasyona Etki Eden Özellikler
*Gıda Maddesinin Özelliği: Gıda maddesinin içeriği ambalaj maddesinin içerdiği
kimyasalların çözünürlüğünü etkilemektedir.

*Ortam Sıcaklığı: Gıda maddesi ile kimyasal bir maddenin etkileşimi, reaksiyona girmesi
sıcaklık koşullarından etkilenmektedir. Ambalaj malzemeleri, uygun sıcaklık şartlarında
kullanılmalı ve depolanmalıdır.

*Temas Eden Yüzey Alanı: Ambalaj maddesi ve gıda maddesinin temas alanı migrasyona etki
etmektedir.

*Temas Süresi: Herbir ambalaj mataryeli işin gıda maddesini güvenli bir şekilde
koruyabileceği farklı süreler vardır.

*Ambalaj Maddesinin Özelliği: Ambalaj maddesinin özelliği kütle transferine etki etmektedir.
Ambalaj maddeleriin geçirgenlik özellikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Gıda Ambalajlarında Migrasyon
Plastik gıda maddelerinden gıdaya bulaşabilen migrantlar;

-Monomerler

Katalizörler

Çözücüler

Katkı maddeleri

Reaksiyon ürünleridir

Gıda maddesi ve gıda ambalajı arasında meydana gelen migrasyon sonucu,

Ambalaj maddesinin gerekli özellikleri değişebilmekte,

Gıda maddesinde kalite kaybı meydana gelebilmekte

veya gıda maddesi bozulabilmektedir.

Bu nedenle,

Gıda ambalajlarında migrasyon çok önemli olup, gıda maddesi için uygun ambalaj malzemesinin
seçilmesine ve muhafaza şartlarına dikkat edilmelidir.

error: Content is protected !!