Yenebilir film ve ambalajlarda karşılaşılan problemler nedeniyle nanoteknoloji
uygulamaları ve nanokompozit filmler gıda ambalaj sektöründe kullanılmaya
başlanmıştır.

Gıda ambalajlamadaki yeni teknolojilerden biri olan nanoteknoloji
uygulamalarında nano boyuttaki maddelerin kullanılması ile ambalaj özellliklerinin
geliştrilmesi amaçlanmaktadır.

Nanokompazit amabalajlar ile;

-Daha fazla gaz barieri

-Daha elastik yapı

-Delinmeye karşı daha dirençli yapı

-Gerilim-gerinim özelliklerinin geliştirilmesi

-Termal özelliklerin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

 

error: Content is protected !!