Çevresel sorunlar,
doğal kaynakların azalması,

besleyici değeri yüksek gıdalara olan taleplerin artması ile birlikte,

yenebilir ve yenilenebilir film ve ambalajlar gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Yenebilir ambalajlar,

-Nem migrasyonu, gaz geçişi, sıvı ve katı yağ migrasyonuna karşı seçici bariyer
özellik

Gıdanın mekaniksel işleme özelliklerinin geliştirilmesi

Uçucu bileşiklerin tutulması

Gıda katkı maddeleri, antioksidanlar ve antimikrobiyellerin taşınmasına

yardımcı olmaktadır.

Yenebilir Film ve Ambalaj Türleri

1 Protein Bazlı
Whey protein, Yumurta beyazı proteinleri, soya proteini, zein, jelatin

2- Polisakkarit Bazlı

Selüloz ve türevleri

Kitin ve kitosan

Nişasta

Gamlar

3- Lipit Filmler

Vakslar ve parafinler

Gliseridler

4-Kompozitler

Yenebilir Film ve Ambalaj Türleri
Biyo Bazlı Reçine Petrol Bazlı Reçine

Protein Bazlı Tabla

Yenebilir Ambalaj Maddelerinin Avantajları
* Gıda maddesi ile birlikte tüketilebilirler.

* Gıdaların organoleptik özelliklerini geliştirirler.

* Gıdanın besleyici değerini arttırırlar.

* Küçük kısımlar halindeki, tane tane olan gıda maddelerinin
ambalajlanmasına olanak sağlanmaktadır.

* Antimikrobiyal ve antioksidan ajanları taşıyıcı olarak görev yaparak
gıda ambalajının düfüzyon hızının kontrolü sağlanabilmektedir

error: Content is protected !!