plastik gıda ambalajı

Ambalaj, insanlık tarihi boyunca gıda ürünlerinin korunması ve taşınması işlevi nedeniyle var olmuştur. Doğada bulunan yaprak ve ağaç kabukları gibi doğal malzemeler ilk ambalajlar olarak kabul edilir. Ancak yerleşik hayata geçiş ile birlikte ambalajın işlevi çeşitlenerek günün koşullarına göre şekillenmiştir.

Üreticiler ambalajlar sayesinde tüketiciyle iletişim kurarak satışlarını arttırmayı hedeflemektedirler. Doğru iletişimi kurmak ise ambalaj tasarımının görevidir ve doğru kurgulanırsa başarıya ulaşabilir. Bu başarı için tüketici beklentilerinin iyi bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir.

Genel olarak ambalaj tasarımından beklenen, dört odak noktası bulunmaktadır. Bunlar; ürünü koruması, taşıma kolaylığı sağlaması, estetik değer taşıması ve doğru işletişimi kurabilmesidir. Ancak tüketici algısı ve tercihlerinin sürekli bir değişim içerisinde olduğu bir gerçektir.

İnsan doğası gereği yeni ve yaratıcı süreçleri her zaman merak eder. Merak onu yeni arayışlara farklı bakış açıları bulmaya zorlar. Makale içerisinde tüketici beklentilerinin hangi nedenlerle ve ne yönde değiştiği dört farklı başlık altında örnekler üzerinden incelenerek tartışılmıştır.

 

References

 • Ambalaj Sanayicileri Derneği, (2019). http://www.ambalaj.org.tr/tr/ambalaj-ve-cevre-ambalaj-ve-cevre.html (Erişim Tarihi: 28.04.2019)
 • Ambrose, G. ve Harris, P. (2011). Packaging The Brand: Exploring The Relationship between Packaging Design and Brand Identity. Switzerland: AVA Publishing.
 • Ambrose, G. ve Harris, P. (2009). The Fundamentals of Graphic Design. Switzerland: AVA Publishing.
 • Becer, E. (2014). Ambalaj Tasarımı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Blippar , (2019). https://www.blippar.com/work/kelloggs (Erişim Tarihi: 29.04.2019)
 • Calver, G. (2007). What Is Packaging Design?. Switzerland: A RotaVision Book.
 • Carlsberg, (2019). https://www.carlsberg.com/in-pursuit-of-better-beer/ (Erişim Tarihi: 01.04.2019)
 • Dieline, (2019). https://thedieline.com/blog/2019/2/28/lucky-egg-is-the-new-way-to-stack-your-eggs (Erişim Tarihi: 22.04.2019)
 • Drink Works, (2019). http://drinkworks.co.uk/portfolio/fanta/ (Erişim Tarihi: 22.04.2019)
 • DuPuis, S. ve Silva, J. (2008). Packaging Design Workbook. Massachusetts, Rockport Publishers.
 • Hellström, D. ve Olsson, A. (2017). Managing Packaging Design for Sustainable Development. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
 • Hodge, S. (E. Gözgü, Çev.) (2013). Gerçekten Bilinmesi Gereken 50 Sanat Fikri. Ankara: Domingo Yayınları.
 • Klimchuk, M. R. ve Krasovec, S. A. (2006). Packaginmg Design Successful Product Branding From Concept To Shelf. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
 • Lifewtr, (2019). https://www.lifewtr.com/en-us/home (Erişim Tarihi: 18.04.2019)
 • Meyers, M. H. ve Lubnier, M. J. (Üsdiken, Z, Çev.) (2004). Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Mihelj, M., Novak, D., ve Begus, S. (2014). Virtual Reality Technology and Applications. London, Springer Dordrecht Heilderberg.
 • Nielsen, (2019). https://www.nielsen.com/ca/en/press-room/2015/consumer-goods-brands-that-demonstrate-commitment-to-sustainability-outperform.html (Erişim Tarihi: 02.04.2019)
 • Packagingnews, (2019). https://www.packagingnews.co.uk/news/blippar-launches-self-service-augmented-reality-platform-19-02-2014 (Erişim Tarihi: 29.04.2019)
 • Pentaward Bronze, (2019). https://winners.pentawards.org/?p=22638 (Erişim Tarihi: 02.04.2019)
 • Pentaward Gold, (2019). https://winners.pentawards.org/?p=23140 (Erişim Tarihi: 02.04.2019)
 • Shedroff, N. (2009). Design Is The Problem. New York: Rosenfeld Media.
 • Stewart, B. (2007). Packaging Design. Londra: Laurence King Publishing.
 • Theobald, N. ve Winder, B. (2006). Packaging Closures and Sealing System. Australia: Blackwell Publishing.
 • Verghese, K., Lewis, H. ve Fitzpatrick, L. (2012). Packaging for Sustainability. New York: Springer – Verlag London Limited.
error: Content is protected !!