Plastik Gıda Ambalajı

Doğada çözünebilen plastik ambalaj üretimi çevreye olan duyarlılığımızdan ve sorumluluğumuzdan kaynaklanmaktadır.

Çevre dostu ambalaj kullanımı arttıkça plastik ambalaj kullanımı katlanarak azalacaktır. Doğa dostu ürünlerin üretiminde çevreye atık bırakılmamakta su, hava kirletilmemektedir. Üretim fireleri geri dönüşüm ile tekrar kullanılmaktadır. Bu çevreci poşetler doğaya terk edildiklerinde plastik ambalajların aksine parçalanıp dağılabilmektedir.

Dünyada her gün miyarlarca adet poşetin kullanıldığını ve doğaya bırakıldığını düşünürsek önümüze çıkan tablo içler acısıdır. Bu sorunun farkında ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakma bilincinde olan devletler, konvansiyonel poşetlerin kullanımını azaltma (marketlerde poşetlerin parayla satılması gibi) ve yasaklama yoluna gitmişlerdir.

Konvansiyonel poşetlere alternatif; file, bez torba, kese kağıdı ve teknolojinin sunduğu alternatif olarak gösterilmektedir. Kullanım ve dayanıklılık açısından konvansiyonel poşetlerden farkı olmayan, üretim aşamasında kullanılan malzeme sayesinde doğada çabuk çözülebilen bio poşetler maliyet açısından, konvansiyonel poşetlerden bir miktar daha pahalıdır. Çocuklarımızın mirası olan çevrenin korunmasına katkı sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.24 ay gibi kısa bir sürede yüzde 100 çözünerek doğaya dönüyor. Oysa konvansiyonel plastikler yüzlerce yıl çevreyi kirletmeye devam ederler.

Powerplast Ambalaj

Çevre Dostu Ambalajlar

Çevre Dostu Ambalajlar

Sürdürülebilirlik nedir? önce bu kavramı tanımakla başlayalım. Sürdürülebilirlik; bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarını tehlikeye atmamak, olarak tanımlanabilir.

Günümüzde artan nüfus, teknolojik gelişmeler, insanların istek ve ihtiyaçlarının artması; üretimin ve tüketimin de artmasına ve buna bağlı olarak çevre kirliliği ile doğal kaynakların zarar görmesine neden olmaktadır.

Tüketimin hızlı ve değişen yapısı ambalaj sektörünün de büyümesini ve daha da önem kazanmasını sağlamıştır. Bu nedenle ambalaj üreticilerinin, tüketim alışkanlıklarının değişimine ayak uydururken çevre dostu ürünler geliştirerek, yarınları korumaya ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Sürdürülebilir Ambalaj Tasarımları ve Önemi

Ambalajın görevi, kapladığı ürünün tazeliğini, kalitesini, kokusunu korumakken artık çevreyi ve dolayısıyla yarınları korumak gibi önemli bir misyonu daha üstlenmesi gerekmektedir. Çevre kirliğinin tüm dünyada geldiği nokta, tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmelerini ve sürdürülebilir ambalaj kullanan markaları tercih etmelerini sağlamaktadır.

Üreticilerin sürdürülebilir ambalaj tasarımı için yüksek teknolojiye ve güçlü bir AR-GE’ye sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü ambalajın materyalinin ürünü koruma görevinden taviz vermeyecek gibi güçlü ancak geri dönüştürülecek ya da doğaya zarar vermeden yok olabilecek kadar da hafif malzemeden üretilmesi önemlidir.

Doğaya zararlı petrol bazlı bir PE film kullanmak yerine, şeker kamışından elde edilen, yenilebilen polietilen olarak da bilinen Biyopolietilen’den üretilmiş bir ambalaj, sürdürülebilir ambalaj tasarımı için oldukça iyi bir örnektir. Çünkü yenilenebilir kaynak olan şeker kamışı, petrol gibi atmosfere CO2 salmak yerine havadaki CO2’yi tüketerek çevreyi korur.

Çevre Dostu Ambalaj Modelleri

Çevre dostu ambalaj tasarımlarında dönüştürülebilir materyal kullanılmasının avantajlarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: su kullanımını azaltır, depolama atıklarını azaltır, hava kirliliğine neden olmaz, sera gazı oluşumunu engeller, insan sağlığını tehlikeye atmaz. Ayrıca ambalajda kullanılan materyallerin azaltılması sayesinde daha az enerji ihtiyacı ortaya çıkar ve bu da daha ekonomik bir üretim sağlar.

Yüksek bariyerli esnek ambalaj çözümlerinde uzmanlığıyla bilinen Powerplast, tek polimerli malzemeleri farklı formlarda sunma başarısıyla küresel oyuncuların önüne geçmiş önemli bir marka olarak; çevre dostu ambalaj modelleri ile dikkat çekmektedir.

Polietilen (PE), kolayca elde edilebilen, kolayca geri dönüştürülebilen ve uygun maliyetli önemli bir malzeme iken düşük erime noktasına sahip olması sebebiyle kolayca esnediğinden mono malzeme çözümü olarak şekillendirilmesi ve üzerine baskı yapılması çok zor bir malzeme haline gelmektedir. Ancak Powerplast güçlü AR-GE çalışmalarıyla normal bir PE’den daha dayanıklı olan kendi PE filmini geliştirerek, bu hassas malzeme ile istikrarlı bir üretimi mümkün kılmıştır.

Çevre dostu ambalaj modeline başka bir örnek de belli bir nem ve sıcaklıkta, belli bir zaman durduktan sonra kendi kendine toprağı besleyen minerallere dönüşme özelliğine sahip olan ambalajlardır. Bu gübreleşebilen ambalajlar selüloz ve PLA bazlı, metalizeli ve kâğıt alternatifli çok katlı yapılarda üretilebilmektedir.

 

error: Content is protected !!