HDPE

Gıda sanayiinde ambalaj konusu teknik ve ekonomik yönden en önemli bir unsur olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren konu olmuştur. Gelişen gıda teknolojisi ile eş değerde ambalaj maddelerinden ambalaj kabı yapımı ve bunların gıda ile olan ilikleri gelişen yöntem bilimi ile irdelenir olmuş ve yıldan yıla ambalajların gıdaya etkisi üzerinde farklı görüşler belirtilmiştir.

Ülkemizde gıda sanayiinde teneke, cam, kağıt ambalaj malzemesi yanında gelişen petro kimya ve kimya sanayii yeni ve bilhassa plastik ambalaj malzemelerinin, direkt gıdaları sarmalama amacı ile kullanımını arttırmıştır. Kimya sanayii içinde ele alınan selofan bir selüloz polimeridir ve çeşitli substiluentlerle özellikleri değiştirilebilmektedir. 2900 ton üretimi öngörülen bu malzeme dışalım ile amaca uygun kullanılmaktadır. Petro kimya sanayiinde %30.2’lik bir artış öngörülmüş ancak artış %23.4’de kalmıştır.

Bu sanayii üretimi içinde %21.8 artması öngörülen plastik sanayi ortalama %16.7’lik bir artış gösterebilmiştir. Gıda sanayiine ambalaj kabı üreten işletmelerin genellikle küçük ve dağınık olması bunların yeni gelişmiş teknolojileri ilave etmelerini zorlaştırmıştır. Kıvrılabilir plastik ürünleri kadar kıvrılamayan plastiklerden melamin üretimi yaygınlaşmıştır.

 
error: Content is protected !!